LEGISLACIÓ:

 

 

Llei 19/1983 (Llei d'Antenes)

RD2623/1986

RD2623/1986 correcció 1

RD2623/1986 correcció 2

Orden 25.06.98 Especificacions técniques dels equips

Proposició no de Ley del 2005 per eliminar la CW dels examens

Reglament de Radioafeccionats REA ITC/1791/2006 en català

Correcció errors al REA ITC/1791/2006

Instruccions d'Aplicació del REA en català

Criteris d'Aplicació del REA (circular del Mityc)

Instruccions d'Aplicació del REA 2009

Conveni Mityc / Stsi (Estat/Generalitat) del 2.009

Formulari de Memòria Técnica tipus 6

Formulàri de notificació per les bandes de 2,4 GHz. i superiors

Matèries d'examen (Resolució)

Examen individual (instruccions)

Autorització 2,3 5,7 i 10 GHz.

Carta del STSI als ajuntaments

Nota de la SETSI d'ampliació de les renovacions de llicències.

Reglament de Radioafeccionats del 2.013

Disposició de 3 de novembre de 2.015

Conveni de col·laboració entre els departaments d'Interior i d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Territorial de URE a Catalunya, la Federació Catalana de Radioaficionats i la Unió de Radioaficionats de Catalunya - URCAT

Instruccions per la pràctica internacional de la Radioafició

Sentència del Tribunal Suprem en relació amb l'aplicació del reglament de radioaficionats

 Normativa reguladora de la "REMER" Orden INT/1149/2018

Resolució d'autorització de la banda de 1.800 KHz. per el 2019

Tramitació d'indicatius especials 2019

Esborrany Resolució de Indicatius d'una lletra Contribucions fins el 15 d'abril del 2019

Resolució d'autorització de la banda de 2,4 GHz. per utilitzar el satèl.lit durant el 2019

 

   Tornar a la plana principal.