DIPLOMA MUNICIPIS CATALANS

 

Bases generals :

 

 

El Diploma Municipis Catalans (DMC) es un diploma organitzat per la Federació Catalana de Radioaficionats sota les següents bases i posteriors modificacions:

 

OBJECTIU:

Promocionar el contacte entre municipis catalans per difondre el coneixement dels municipis de Catalunya.

1- Tenen consideració de «Municipi» tota població contemplada a la web oficial de l’Institut d’Estadística de Catalunya de la Generalitat https://www.idescat.cat/codis/?id=50&n=9 on hi figuren les poblacions i no els nuclis que hi ha dins d’una població, per exemple, a La Beguda Alta, es dins de la població de Masquefa.

2- Els codis de municipi son els que figuren en aquest mateix lloc web, per tant Masquefa es 081192 que inclou els nuclis de La Beguda Alta i La Beguda Baixa.

3- Si per part de l’Institut d'Estadística de Catalunya, hi ha alguna modificació de la qualificació d’algun municipi, aquest passarà a tenir-se en compte automàticament, en el cas de suprimir un municipi es seguirà comptant en el trofeu fins la data de la modificació o el nombre total de municipis oficialment reconeguts a la data de la sol·licitud.

4- Tenen validesa totes les QSL en paper i electròniques, eQSL, LoTW, HRDLog amb data d'abans del inici del trofeu, per tant son vàlids els contactes realitzats en anys anteriors a la organització d’aquest trofeu.

5- S’admeten tots els tipus, modes d'operació i bandes assignades al servei de radioaficionats en tot moment i dins de la legalitat, contactes en analògic o digital, en directe o via qualsevol mitjà automàtic com son repetidors o links de Echolink, satèl·lits i similars.

6- Tenen validesa les QSL de QSO fets amb indicatius anteriors al actual o de estacions especials i de radio-clubs, sempre que es pugi demostrar que aquella operació era realitzada per el sol·licitant, en cas de que pugi haver alguna reclamació.

7- La publicació dels sol·licitants admesos a trofeu es publicarà a la web http://www.fcr.cat/dmc al igual que aquestes bases i es confirmarà per correu electrònic als sol·licitants.

8- El formulari de sol·licitud es pot baixar a la mateixa web on ha de figurar les dades del sol·licitant:

- Indicatiu actual, altres indicatius utilitzats en anterioritat, nom i cognoms, adreça, població, comarca i correu electrònic.

No cal adjuntar cap QSL en la sol·licitud, donat el principi de veracitat si no es demostra el contrari, però el comitè de diplomes pot sol·licitar-les per verificar els QSO.

Dades dels QSO:

Data, hora, indicatiu de l’estació contactada, locator (si n’hi ha), banda, mode de operació, indicatiu utilitzat, només en cas de que sigui diferent al utilitzat habitualment i codi de municipi. Només cal posar un contacte per municipi en el formulari.

9- Hi ha 3 nivells de trofeu :

CLASSE OR : per qui aconsegueixi confirmar tots els 947 municipis catalans.

CLASSE ARGENT : per qui aconsegueixi confirmar un mínim de 500 municipis catalans.

CLASSE BRONZE : per qui aconsegueixi confirmar un mínim de 200 municipis catalans.

10- Un comitè del trofeu nomenat per la Junta de la FCR, revisarà periòdicament les sol·licituds rebudes.

11- El formulari emplenat s'ha d'enviar a diplomes@fcr.cat

Podeu descarregar les presents bases en format pdf.

El diploma s'enviarà en format pdf al sol·licitant a l'adreça de correu electrònic facilitada al formulari de sol·licitut.

Les reclamacions es poden realitzar a l'adreça de correu diplomes@fcr.cat

 

Catalunya juny de 2022

 

Fitxer per configurar els programes de log amb les dades dels municipis catalans.

 

 Relació de Diplomes concedits :

Indicatiu      Classe    Data

 

Tornar a la plana principal.