ANTENA CAB-RADAR SUPER DX-432 :

 

Numero d' elements : 21

Guany : 19 dB.

Longitud : 4,6 m.

Pes : 6 Kg.

Referència : 432-06 (43.707)


Tornar a la plana d'equipaments.

Tornar a la plana principal.