SOLUCIONS WIFI - XARXES INFORMÀTIQUES VIA RÀDIO

 

Aplicacions domèstiques

A partir de la connexió a internet o un PC es pot distribuir una xarxa sense cables amb cobertura a tota la casa, fins hi tot al pati, pàrking, etc... amb una amplada de banda de fins a 54 Mbits. i una quantitat il·limitada d'usuaris.

 

Aplicacions a oficines, botigues i llocs de treball en general

Igual que l'aplicació domèstica però amb la possibilitat d'instal·lació de cameres de vigilància sense fils i amb la possibilitat d'encriptació per tal d'impedir l'accés a usuaris no autoritzats.

A més es pot intercomunicar diferents locals a certa distància i la possibilitat de control des de qualsevol PC.

Aplicacions a zones urbanes (barriades o pobles)

A part de totes les aplicacions abans exposades, es pot crear una xarxa Wifi en una barriada o poble donant accés a Internet als veïns i empreses des de un punt de la zona a cobrir.

Tornar a la pàgina principal