JN02OJ DME 25208 Soriguera

Aquest lloc es triat per realitzar alguns concursos del Campionat Nacional MAF com estació

monooperada en VHF, UHF i SHF.

Fotografia : Concurs Sant Sadurní "Capital del país del Cava" 1.997, el 14 i 15 de Juny (temperatura màxima 5º).

1ers. classificats en F.M. multioperadors i 6e.en SSB amb EB3EXL/P.

XIV Concurs QSL de la Garrotxa 1.997, el 4 i 5 d'Octubre

1ers. classificats en F.M. amb EB3GHV/P i 6e. en SSB amb EB3EXL/P.

COMARQUES 2003:

EA3EBJ (Salvador) i EB3FDT (Joan) fent QSO's a dojo !.

Panoràmica de l'instal.lació.


Tornar a la plana anterior.

Tornar a la plana principal.